Schoolfilm

De schoolfilmwebsite is volledig gewijd aan de representatie van leraren en onderwijs in film. De hoofddoelstelling van de website is een onderzoeksinstrument en leermiddel vormen voor lerarenopleiders, leraren(-in-opleiding), onderwijskundigen, filmwetenschappers en cultuurwetenschappers. Zowel onze database als de diverse onderdelen van de schoolfilmwebsite worden stelselmatig aangevuld.