Leerstoel Karel Geirlandt

De LKG website is het geheugen en het communicatieplatform van de Leerstoel. In het online archief kan U de symposia, de publicaties en andere activiteiten van de Leerstoel consulteren.