Gli Angeli Geneve

“Their eclecticism guarantees the vitality of their enthusiasm. It is also a driving force behind their curiosity.”

Gli Angeli Geneve werd in 2005 opgericht door Stephan MacLeod. Een formatie van verschillende grootte, spelend op historische instrumenten (of kopieën daarvan), bestaat het ensemble uit musici die gespecialiseerd zijn in barokmuziek.