BAM

BAM is het Vlaamse steunpunt voor de beeldende kunst en het audiovisuele vertonersveld. BAM is een intermediaire structuur die kunst en kunstenaars proactief ondersteunt in een veranderende samenleving. Het steunpunt verspreidt informatie, voert onderzoek uit, ondersteunt visieontwikkeling en neemt standpunten in, jaagt de professionalisering van functies aan en ijvert voor meer zichtbaarheid en een groter maatschappelijk draagvlak. Rond thema’s die ook andere kunsten en aanverwante sectoren aanbelangen, werkt BAM samen met andere steunpunten. Een geïntegreerde aanpak en kennisdeling zijn daarbij de uitgangspunten.